Add Friends 081 149 5405 เข้าสู่ระบบ 0

เดนิชลูกเกด

เดนิชชิ้นกลมๆ ม้วนใส่ความหวานของลูกเกด กับความเย็นบนลิ้นเมื่อได้สัมผัสของผงน้ำไอซิ่ง

เดนิชชิ้นกลมๆ ม้วนใส่ความหวานของลูกเกด กับความเย็นบนลิ้นเมื่อได้สัมผัสของผงน้ำไอซิ่ง พลาดไม่ได้เมนูนี้