Add Friends 081 149 5405 เข้าสู่ระบบ 0

เค้กซอสส้ม

เค้กสปันจ์เนื้อนุ้มนุ่ม ละเอียด ราดหน้าด้วยซอสรสส้มจากน้ำส้มแท้

เค้กสปันจ์เนื้อนุ้มนุ่ม ละเอียด ราดหน้าด้วยซอสรสส้มจากน้ำส้มแท้ ตกแต่งด้วยชิ้นเนื้อส้ม เหมาะสำหรับเป็นขนมของว่าง ในงานสัมมนา